makazayazaya

kemasi Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
makazayazaya
qinaljan a makazayazaya.
inuan a makazayazaya i tua qakaw king.
na tjaivavaw a sihu a kinapangaljan a paljavak qakaw king
makazayazaya

瑪家村

na tjaivavav a pangaljan nua kaizuanan (上級行政區劃) qakaw(屏東縣)

makazayazaya/Makagu(瑪家鄉)

pangaljan nua kaizuanan (區劃) alu a (lining) (8鄰)
sihu(政府)

-sunciu(村長)

-唐建生
kinavadavadayan nua cawcaw(人口)

- sinisupuan tua cawcaw(總數)

- pinaljingan (戶數)


- lima a iday saka tjelu a puluq kata ita a cawcaw(531人)(2019 a cavilj kata 4 a qiljas, 2019年4月)

-taiday sa pitju a puluq kata siva a paljingan(179戶)

sasupuan na yubinkiuku/yuzeng

(郵政編碼)

903-41
sasusuan na umaq a vecik (戶政資料代碼) 10013280001
tjuljivaran nua guan (毗鄰) masiljid (北葉村), 涼山村, 佳義村、排灣村

timur(三地門鄉):達來村

makazayazaya(瑪家村)[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

a i pinaljavakan a macia gu aicu a makazayazaya a qinaljan nua qakaw king nua i taiwan.

aicu a makazayazaya mavan a mula nua makazayazaya a guan na qakaw. izua a nakacalisiyan na mula i tjagaraus na gadu i vecekadan tua taiwan, a pasalavagan a kadjunangan avan a 7.5 a 平方公里, izuazua a tjelu a iday saka alu a puluq a taqaljaqaljan imaza.

izuazua a kacalisiyan i makazayazaya, ljawa izua a tjelu a qinaljan avan a makazayazaya, vailus kata tanawagu. sa matevetevelj aza a tjelu a qinaljan tuazua a mula.

mamau ta payuwan, masiljid kata 好茶村, 泰武村 na wutay a guan nua qakaw, izuazuanan a makuzulj a cawcau kasicuayan, ljawa masa cunuq kata sengsengan na maqacuvucuvung, aminanga a umen a puluq a paljingan tua sepatj a puluq a paljingan izua tua masengsegn ta remacevan.

kadjunangan(地理)[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

a i pasaviri tua tua matja ita veljeluan a qinaljan a makazayazaya.

cinalivatan (歷史)[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

kasicuayan kinaizuan anga aicu a qinaljan a makazayazaya a kadjunangan nua caucau a sepayuan.

caucau (人口)[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

izua qadjav a 531 a caucau i makazayazaya a qinaljan. (vinecikan a sasusuan ka 2019 a caviljan).[1]

katuluan (教育)[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

sipacacikelan (交通)[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

basu (公車)[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

sipacacikel izua a basu tua qinaljan a makazayazaya.

kisiya (火車)[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

neka ljaljevavavan tua kisiya imaza i makazayazaya.

palidring a djalan (公路)[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

kivangavangan (旅遊)[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

makazayazaya

milingan[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

a milimilingan na cacevudan i makazayazaya a patjara pinualjakan nua mamazangiljan.

cacevudan nua cawcau[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

nakinemenemanga a makazayazaya tazua a cawcau a kemasi padain kasicuacuayan, masa a pinualjak nua cemas ti 薩迦萬 a semenasenay, ljawa masanqaqetitan ini’a mamazangiljan tiamadju.

naqemati tua mamazangiljan[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

a sikamasanitalj a milingan[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

kasicuacuayananga, napavay a qadaw tua kacalisiyan a mazangilj tua paljavak tjiamadju, sa qemecilu a qadaw i djilung tua pinualjak ta mazangilj i makazayazaya( tucu a makazayazaya a guan na qakaw), ljawa nu nakinaljanganga na vulung a mazangilj, kiqilja aza a vulung sa lemamedj tazua a qecilu nua qadaw. uri kiqecevan ta vulung a tjuruvu a cawcau tua paljakev ta qecilu. ljawa tjakuya tiamadju, marekutj tua qadaw a inika qemecilu sa kemikim tjai kaluljay(嘉魯萊) tua pusaladj taicu a vulung. naljemauyanga ti kaluljay uta.

kinacu a uqaljay nua drusa a umaqan na kaluljay, vaik a sema tua vulung a mazangilj sa maljavaljavar. nu mangetjezanga tiamadju, mavilad a zuma masa a qatjuvu a kinacu na vulung a mazangilj, ljawa inika marekutj ti kaluljay, sa pavaik tua vulung a mazangilj timadju, qaw pasusu tua a 隘寮溪 a pana a sema a vaik ta taljitiv na 涼山. nu i djalananan, uri papuvaljaw a macidilj a vavayan tua vulung a mazangilj ti kaluljay, sa masudjusudju tiamadju i tucu a siubukiyiu nua masiljid.

nu mangetjezanga, napacun a cawcau tua tjinaki a setjavaw ta vacalj iteku tua taljitiv, kata izua a tjakurung a macevelj tua qucengecengel a makelay taizua. ljawa, nu pacunanga a vulung a mazangilj ta tjinaki mavananga a bulaybulay a umaqan, sa sematjumaq timadju kata valjaw. nu sematjumaq tiamadju, sa benuqbuq a tjakurung kata vulung a mazangilj, qaw inika napacunanga ta vulung a mazangilj. saka uri pinaljak na qecilu tua aljak nua qadaw, sa izuazua a kinaytjumaqan lja vavulengan(tucu a mamazangiljan na makazayazaya). mapuzangal a qadaw sa qivu tazua a djalan a nacemalivat kata qaqazavan mavan a kadjunangan niamadju, masancemas tua kizang ti kaluljay uta.

a sikamasanmusalj a milingan[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

ka pualjakanga ta cawcau, izua a qadaw, naqemacilu a qadaw ta ita a qacilu i kacauwan, ljawa nakemananga a qatjuvi. sa qemaciluanan a qadaw sa pitjaladj ta qecilu i qavaqavayam, qaw lemelege a qavaqavayam tua maya kinan na qatjuvi i piniljukaiyan, sa pualjakanga tua macidilj a vavayan a lumamad tu lima a qadaw, qaw papungadan a muni avan a ngadan na qayaqayam i igidi a qasiw, sicavu tjaimadju nua cengelaw, sa sinanpapavanavan nua mamangan a haku; sa, pualjakuta a qadaw ta a macidilj a uqaljay a lumamad mamau taicu. nu meqacanga a uqaljay sa vaik ta lizukan ta masansevalitan na ripun a cawcau, qaw emadjuq ti muni sa pucekelj timadju kata vulung i gadu, sa pinualjak tua macidilj a uqaljay kata madrusa a vavayan niamadju. saka, nu meqacanga azua a uqaljay sa vaik ta lizukan tua masansevalitan nua ljacalisian, qaw pucekelj ti muni kata valjaka na kazazaljan(tucu a taiwu a guan na qakaw), sa pualjak tua kui kati satugu. qaw napucekelj ti kui kata a macidilj a vavayan nua paridrayan(tucu a timur a guan na qakaw), sa pualjak tua uqaljay ti qaras, a djaljedjalj ti tjavuras(lavulase, vaikanga ta masiljid), masantjelu ti tjakanau(daganau, vaikanga ta paridrayan, tuki kazangiljan), masansepatj ti rumaljiz(vaikanga ta 沙漠部落), a kalaingan a vavayan ti Zepulje(Zubul, vaikanga ta tjaravacalj), sa pucekelj a kalaingan a uqaljay ti qaras kati lemeljeman nua 下排灣部落 mavananga a sevalitan na mamazangiljan lja vavulengan i makazayazaya; napucekelj a djaljedjalj ni muni ti sakenge kati giljigiljau lja pakedjavai a setjaravacalj avan a mamazangiljan nua qinaljan, sa pualjak tua kui(vaikanga tua katjacivar), ti tjuku(vaikanga tua vavungulan), ti kaljalju(vaikanga tua puyuma).

izua a milingan avan a pucekelj a kalaingan a vavayan ni muni kati awmun nua amawan, tuki a valjaw ni kui a pinuka ta muni uta.

a sikamasantjelulj a milingan[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

izua a milingan mavan a qemecilu a qadaw i makazayazaya, sa nalemamedj a qatjuvi tazua a qinecilu a sikamasanitalj a qecilu izua i djilung. saka, kemikim a zuma tua cawcau a maqati a linaljing a qatjuvi tua lizukan, sa ljemauy a pinaljavak ta kadjunangan a cinelivat na qatjuvi nimadju. qaw izua a vavayan ti kai, maqati a lemaljing a qatjuvi ta laulauzan( a iteku ta taljitiv nua pana a 牛角灣溪), saka, pinaljavak taizua nimadju, qaw masanrukayanga timadju mavan a sevalitan na pakedaway(巴格達外). nu nekanga a qatjuvi, qemacilu a qadaw uta. sa pualjak tua uqaljay a lumamad, sa masanmazangilj nu meqacanga timadju, qaw semanumaq timadju ta umaqan na kazangiljan i pinavasan tua pinualjakan nimadju.

izua a milingan avan a vavayan ti karuljay tuki kaljikichy, semuri(idedet tua masiljid) timadju, inika linaljing a qatjuvi timadju sa kikarivuan timadju kata qatjuvi. mintuluq tua lung sa menecemec ta qatjuvi timadju. izuanan a milingan uta avan a matjelu a vavayan ti kaljicinan(卡吉基娜), ti karuljay(卡洛萊), kati kana(卡娜), sa djemameq ta qatjuvi tiamadju,qaw vericen tua pana. saka, a qinaljan a sicuayan nua pailjus izua i makalaulauz mavan a kadjunangan tua naqemacilu a qadaw.

a sikamasnsimatelj a milingan[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

kasicuacuayan, izua a macidilj a cawcau a pinualjak i qaciljay, sa papupicul a cemas tjaimadju tua malalaing ta cawcau, saka, maqepu a tjuruvu a cawcau timadju tua masanqinaljan sa masanmazangilj niamdju.

a zuma a milingan[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

ini amin a makazayazaya, izua a milingan i paljius avan a qemacilu a qadaw i makalaulauz. ka nalemamedj ta qecilu a qatjuvi, sa djinameq ta qatjuvi na kaluljay kati kacikic tua vavuwan. qaw naqemacilu a qadaw uta tua drusa a qecilu sa pualjak tua madrusa a uqaljay a lumamad. sa masananga tua umaq a lja vavulengan kata lja kazangiljan mavan a sevalitan na mamazangiljan i paljius.

nakinkiu tua milingan[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

azua a milingan a patjara kacalisiyan, ripun a cawcau, valjaka kata ljacalisiyan, nakinemenem a makuikay ta masa a pucekelj a kacalisiyan kata azau a cawcau a paqulid nu nakilangeda taicu a milingan, tuki aicu a milingan mavananga a likisi a namatevetevelj a kacalisiyan tua zuma a zukuan.

kaizuan(資料來源)[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

  1. 村里戶數、單一年齡人口. 政府資料開放平臺. 內政部戶政司. [2019-05-21].