sasiq

kemasi Wikipedia

sasiq (ljinautjian: 螞蟻)

milingan na sasiq[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

sasiq

kasicuacuayanga, izua a liaw a sasaiq a semakuc ta nemanga kata qataqata tjai mazangilj. masa samalji aravac a mazangilj, sa kidjadjalan timadju ta sasiq tua kemeljang ta kemasinuwan azua sasaiq. sa napacun tazua a sasiq a kemasi berung iteku tua qaciljay, qaw pavaik a mazangilj ta caucaw tua kidjadjalan tazua a sasaiq sa kemali tazau a djalan. kemalikali tiamadju sa inika sekezan, sa kinali ta kadjunangan niamadju mavananga a kadjunangan ni mazangilj. nu puaminganga tiamadju, napacun ta liaw qataqata avan a sinakuc nua sasiq a qataqata, saka pasaladj a mazangilj tua sasiq ta semekuc ta qataqata tjaimadju, sa azau a kadjunangan nua mazangilj a penuljat a kemasi kemalian tjai mazangilj. azua qataqata a sinakuc na sasiq avan a cadacaan.

azua a “cadacaan” avan a ngadan nua qataqata i kacalisiyan. aicu a ngadan a pacugan mavan a kadjunangan niamen a kemasinuwa tua iunwan. izua a kisumalji a pacugan kata ngadan nua qataqata i kacalisiyan, ljawa masa inika mamau ta pacugan i qinaljan na paiwan, uri papungadan ta qataqata tiamadju sa inika mamau a pacugan taizua.