tjeves

kemasi Wikipedia
aicu a asav na tjeves.

masanliawliaw aicu a kasiw izua i ciuku, ripun, hanguk(韓國) kata taiwan, avan a kudrakudral a maurag a kasiw. qaw caljeqil aravac aza kasiw na tjeves.

sikakudanan[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

semanpazangal aravac taicu a kasiw na tjeves a payuwan tu sinanumaqan, mavan a seman taza tjaljapazangal a qeluz kata sasuayan. sinantjukutjuku na palidring naicu a tjeves a kasiw a cawcau kacauyanga.

qaw, nu seman ta kanupitj a pulingaw kasicuayanga, uri kikasiw ta caljeqil kata inika madjulu a macemu a kasiw tiamadju, sa sinankanupitj naza kasiw tiamadju. saka, aza tjaljanguanguaqan a kasiw, mavan a tjeves aya.

milimilingan[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

izua a milimilingan a setjuabar: kasicuacuayanga, izua a sevalitan na tjuabar a setavat taizua a kadjunangan. qaw uri mavacuk tiamadju itjayteku taicu a drusa a tjeves a kasiw, sa napasemalaw tiamadju tjai sevalitan tu inika maqati a semeqas taicu a drusa a tjeves.

ljakua, izua a pairang a semagadu tu semeqas taicu a drusa a tjeves nuciukuanga, qaw nekanga a sepi itua tjuabar aya. qaw, aza pairang a semeqas taza kasiw, nekanga qimang niamatju nutjaivilj uta.

kaizuanan[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

1.鄭漢文、王相華、鄭惠芬、賴紅炎編(2005),《排灣族民族植物》,行政院農業委員會林業試驗所。P297。