kinateveteveljan nua laiun

kemasi Wikipedia
aicu a tjakudrang nua kinateveteveljan nua laiun.

ka sinan aicu a kinateveteveljan nua laiun i cikagu (Chicago) i amilika ni Melvin Jones ka i 1917 a cavilj.[1] namasan qapulu i Keller i Texas i amilika.

kasizuan[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

  1. Timeline. Lions Clubs International