kaljavevean i prague

kemasi Wikipedia

kaljavevean i prague (kai nua seczech: Pražské jaro; kai nua seslovak: Pražská jar) mavan a ka pidjalan a qadaw tua kiqaung sa semucaqev tua pulitiks tazua maqepuqepu a tjuruvu a sikataqaljan a seczech. na patagilj tiamadju ka napiniliq ti Alexander Dubček a masan sangasangasan a kisanpusaladj tua namalaing tua kinateveteveljan nua Communist i Czechoslovakia ka i sikamasanlimalj a qadaw i 1 a qiljas i 1968 a cavilj. na semekez tiamadju ka i 21 a qadav i 8 qiljas i 1968 a cavilj ayatua na tjaljuzuain a paselapai nua kinateveteveljan nua soviet imaza i czech.

kinipalaing ni Dubček aicu a kaljavevean i prague. saka ulja kiquang timadju tu venala a sikataqaljan a sezech kipaqenetj kisuamadju.