kakaljavaran:ljameljam

頁面內容不支援其他語言。
kemasi Wikipedia

patjara kinesa a pairing[tinagiljang a remasudj ta vincikan]

bulabulay a wiki! sepasaliw a vinecik aza kinesa a pairing? qadjaw, masuciluq aicu takalan a pairang tu tjabulay a vinecikan, ui? mavan aicu a kinesa a pairang ayain. djavadjavay Iyumu (maljavar) 2021年12月22日 (sikatjelu a qadav na tamiciyuan) 17:10 (CST)[回覆]