anna karinina

kemasi Wikipedia
aicu a sunatj a "anna karinina."

sinantjaucikelan ni liu tulstuy (Leo Tolstoy) a rusanvenecik a serusiya (Russia) aicu a "anna karinina (Anna Karenina)."

sipaumaljan a zuma a kai[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

sipaumaljan a kai nua amilika[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

  • izua za "Anna Karénina" a pinaumalji ni nasan dul (Nathan Haskell Dole) selizuk a nuiyuk (New York: Thomas Y. Crowell & Co., 1887)
  • izua za "Anna Karenin" a pinaumalji ni kunstans garnit (Constance Garnett) selizuk a lunden (London: William Heinemann, 1901)